REGULAMIN "PUCHAR LATA"

07
Wrz

I. A ŻEBYŚ WIEDZIAŁ

 • Rozgrywki prowadzone są przez firmę QUIZ Rafał Milewski z siedzibą w Warszawie, w dalszej części zwaną Organizatorem
 • Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i listy zawodników oraz przesłanie drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., bądź też wypełnienie wspomnianych dokumentów za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej rozgrywek.
 • Dokonanie opłaty za rozgrywki w wysokości ustalonej z organizatorem. Wpłat należy dokonywać na konto: 76 2030 0045 1110 0000 0201 5270
 • Wpisowe wynosi 250 PLN za cały turniej, które należy wpłacić do 8 września 2015. Tryb i sposób zapłaty organizator przekaże każdej zgłaszającej się drużynie. Drużyna, która nie wpłaci wpisowego w wyznaczonym terminie nie zostanie dopuszczona do udziału w rozgrywkach.
 • Drużyna powinna składać się z maksymalnie 0osób - na boisku gramy 5+1.
 • W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w ostatecznym dniu zgłoszenia ukończyły 18 rok życia. W przypadku zgłoszenie zawodnika, który nie ma jeszcze ukończonych 18 lat odpowiedzialność bierze pełnoletni kapitan danej drużyny.
 • Listę zawodników na cały turniej należy podać tuż przed pierwszym meczem grupowym.
 • Końcowe nagrody przewidziane są dla 10 zawodników.
 • Jeden zawodnik może grać tylko w jednej drużynie.
 • W turnieju maksymalnie może wziąć udział 20 drużyn.
 • Każda drużyna rozegra przynajmniej 4 spotkania w fazie grupowej.
 • Do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze drużyny z grupy
 • W finale mecze odbywać się będą metodą pucharową, przegrywający odpada.
 • Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną zespołów 6 - osobowych wydanych przez FIFA
 • Każdy mecz trwa 1x20 minut
 • Czas oczekiwania na drużynę 5 minut od ustalonego terminu rozpoczęcia meczu.
 • Niestawienie się drużyny na mecz w określonym terminie powoduje przegranie meczu przez tą drużynę walkowerem 0 : 5
 • Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego lub pod obcym nazwiskiem grozi drużynie walkower
 • W fazie pucharowej, w przypadku remisu o zwycięstwie decyduje seria 3 rzutów karnych.
 • Gra odbywa się bez wślizgów, każdy wślizg jest traktowany jako faul i weryfikowany jest jako rzut wolny pośredni ( chyba że jest to wślizg ratujący wybicie piłki na aut, rzut rożny bez żadnego kontaktu z przeciwnikiem - przynajmniej 3 metry od przeciwnika) Tylko nieczysty wślizg w polu karnym skutkuje karnym.
 • Podczas serii rzutów karnych nie wolno zmieniać bramkarza.
 • Sędzia ma prawo przedłużyć spotkanie jeżeli uzna iż gra w danej połowie był opóźniana przez którąś z drużyn.
 • Zmiany odbywają się po lewej i prawej stronie boiska tzn. tak gdzie obecnie znajdują się gracze rezerwowi (źle dokonana zmiana będzie karana karą 2 minut) - nie ma limitu zmian.
 • W momencie rozpoczęcia meczu na boisku musi być 4 zawodników
 • W grupie o kolejności decydują: punkty, bezpośredni mecz, różnica bramek, liczba bramek strzelonych, mała tabelka z wykluczeniem punktów i bramek zdobytych na czwartej drużynie, losowanie monetą.
 • Po straconej lub strzelonej bramce zawodnik, który dostał karę nie może powrócić na boisko przed odbyciem całej kary minutowej.
 • Nie obowiązują zasady związane z pozycją spaloną.
 • Grę ze środka boiska wykonujemy podaniem do przodu.
 • Sędzia może skonsultować swoją decyzję z organizatorem
 • Nie ma losowania grup, drużyna która zgłosi chęć gry w danym przedziale czasowym zostanie dołączona do danej grupy.
 • Wszystkie decyzje sędziów są niepodważalne nawet przez organizatora.
 • Zgłoszenie do rozgrywek skutkuje zaakceptowaniem regulaminu Ligi Fanów.

II. A ŻEBYŚ PAMIĘTAŁ

 • Po każdym meczu obie ekipy spotkają się na linii środkowej boiska aby podziękować sobie za grę symbolicznym uściskiem ręki
 • Na mecz drużyny zobowiązane są wstawić się 30 minut przed swoim pierwszym meczem.
 • Nie zmieniamy kolejności meczy!
 • Na terenie imprezy obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów !!!
 • Zawodnik pod wpływem alkoholu nie będzie mógł przebywać na boisku i obiekcie sportowym.
 • Sędziowie (w razie potrzeby po konsultacji z organizatorami) mają prawo ukarać pojedynczego zawodnika oraz całą drużynę dyskwalifikacją z rozgrywek.
 • Sędziowie dysponują, w zależności od brutalności przewinienia, karami: minutowymi, kartkowymi, wykluczeniem zawodnika z turnieju, wykluczeniem drużyny z turnieju
 • Sędziowie będą karać zawodników za wulgarne odzywki w stronę zawodników drużyny przeciwnej, sędziów oraz obrażanie siebie nawzajem.
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.
 • Każdy kapitan drużyny zobowiązany jest do podpisania formularza zgłoszeniowego
 • W przypadku stwierdzenia dewastacji względnie nieporządku pozostawionym w szatni za powstały stan ponosi odpowiedzialność drużyna, która szatnie użytkowała.
 • W razie nie przybycia na zawody sędziego mecz powinna prowadzić osoba neutralna wskazana przez obu kapitanów. Przy różnych kandydatach o prowadzeniu zawodów przez jednego z nich decyduje losowanie. Drużyna, która nie wyraziła zgody na wybór sędziego z losowania przegrywa walkowerem.
 • Za swoich kibiców odpowiada drużyna, czyli każde nie sportowe zachowanie kibica skutkuje odsunięciem przez organizatora drużyny z udziału w turnieju.

  III. A ŻEBYŚ NIE NARZEKAŁ

  • Odstępy pomiędzy meczami grupowymi mogą sięgać rzędu 30 min.
  • Postaramy się podziękować (na naszej stronie) ekipom które pozostawią po sobie bałagan na terenie sportowym.
  • wszystkich sprawach związanych z rozgrywkami, które nie zostały zawarte w regulaminie decydują organizatorzy.

  IV. KARY

  • Wymiar kary zależny jest od uznania sędziego
  • zawodnik odbywa karę przy stoliku sędziowskim, za pomiar czasu kary, jak również możliwość powrotu na boisko po odbyciu kary odpowiada organizator z sędzią.
  • Obowiązują kary: 1 min, 3 min, 10 min
  • Kara 1 minutowa może zostać pokazana za złą zmianę, przeklinanie
  • Kara 3 minutowa ( żółta kartka ) może zostać pokazana za brzydki faul, symulowanie, nie sportowe zachowanie, wulgaryzmy. Dwie kary po 5 min oznacza drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną.
  • Kara 10 minutowa ( czerwona kartka ) powoduje automatyczne odsunięcie zawodnika od udziału w meczu i w dwóch następnych spotkaniach. Każda czerwona kartka jest rozpatrywana indywidualnie przez organizatorów, którzy w zależności od okoliczności mogą zastosować karę całkowitej dyskwalifikacji zawodnika.
  • W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, oplucie, popchnięcie, itp.), sędzia natychmiast kończy mecz. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił. Drużyna powinna liczyć się z konsekwencjami takiego zachowania wyrzuceniem zespołu z Turnieju bez otrzymania zwrotu wpisowego. Każde spotkanie trwa 2x15 minut plus czas doliczony przez sędziego. O czasie doliczonym decyduje tylko i wyłącznie arbiter danego spotkania na podstawie zdarzeń mających miejsce podczas meczu.

  V. NAGRODY

  • Nagradzane są tylko 3 pierwsze miejsca na podium
  • Najlepszy zawodnik - decyduje aktualna forma zawodnika w rozgrywkach, wybierany przez organizatorów ( statuetka, sprzęt sportowy )
  • Najlepszy bramkarz - decyduje liczba straconych bramek + aktualna forma zawodnika w rozgrywkach, wybierany przez organizatorów ( statuetka, sprzęt sportowy)
  • Najlepszy strzelec - decyduje liczba zdobytych bramek ( statuetka, sprzęt sportowy)

  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się  z niniejszym regulaminem oraz jego przestrzegania.
  2. Organizator ma pełne i wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
  3. Każda z drużyn zobowiązana jest do zachowania porządku i czystości na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze Ligi Fanów. 
  4. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych używek oraz palenia tytoniu.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie jeśli uzna to za stosowne. W przypadku wycofania się z rozgrywek którejś z drużyn Organizator nie przewiduje rozegrania dodatkowych meczów i zwrotu kosztów za nierozegrane mecze.
  6. Wszystkie wątpliwe kwestie dotyczące protestów, kar czy innych wykroczeń rozpatrywane są przez Organizatora.
  7. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek Piłkarskiej Ligi Fanów powinien poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym jego dobry stan zdrowia. Za niewykonanie badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność spada na zawodnika.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy medyczne w trakcie rozgrywania meczów – zawodnicy posiadają świadomość, że w razie urazu nie mogą ubiegać się o odszkodowanie ze strony Organizatora rozgrywek.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadków oraz skutków przed, po i w czasie gry.
  10. Zawodnicy biorący udział w Pucharze Fanów nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu sportowego.

   

  dodaj komentarz

  Statystyki kolejki

   Wybierz kolejkę:
   1 1

   I LIGA

   Testowa kolejka